Latest News

รวมคำสั่ง Google SEO Command

รวมพื้นฐานคำสั่งเล็กน้อยๆ สำหรับผู้ที่ทำงานผ่าน google search engine จำเป็นต้องหัดเรียนรู้และจดจำเอาไว้ เพือใช้งานประกอบการวิเคราะห์เว็บไซต์และทำ seo

หลายๆคนอาจไม่รู้ Web Search Engine อย่าง Google ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้แท้จริงแล้วมีคำสั่งต่างๆ ซ่อนไว้อยู่มากมายซึ่งในที่นี้เราจะหยิบยกคำสั่ง Google Command ทั้งหลายเหล่านี้มาตีแผ่ให้ได้ทราบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์เว็บไซต์และรับทำ seo ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

คำสั่งพื้นฐาน Google Command มีดังต่อไปนี้

site รูปแบบคำสั่งนี้ถูกแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ประเภทและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

  • แบบแรก site:url ใช้สำหรับเช็คเว็บเพจทั้งหมดของ Domain นั้นๆ ว่ามีการเก็บ Index จาก Google หน้าไหนไปแล้วบ้าง โดย google จะแสดงค่าของ Index หน้าเว็บเพจนั้นๆขึ้นมาพร้อมกับรายละเอียดเนื้อหาข้อความที่ตรวจจับอยู่ในขณะนั้น ตัวอย่างการใช้คำสั่ง site:ameseo.com

site seo 1

  • แบบสอง keyword site:url ใช้สำหรับค้นหา คำหรือข้อความ ที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ ตัวอย่างการใช้คำสั่ง seo site:ameseo.com google ก็จะไฮไลท์เน้นคำว่า seo ในเนื้อหาเว็บออกมาแสดงผลให้เราได้เห็นออกมาว่ามีปะปนเกี่ยวข้องอยู่ในเนื้อหาหน้าไหนบ้าง

seo site 2

allintitle (all in title)

ตัวอย่างรูปแบบคำสั่ง allintitle:keyword คำสั่งนี้ไว้ใช้ในการค้นหาข้อมูลคำต่างๆ ที่ต้องการค้นหาผ่านหัวกระทู้เว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง โดย google จะดึงข้อมูลในส่วนคำค้นหานั้นๆ จากชื่อหัวกระทู้ ตามเว็บต่างๆ ที่มีคำเหล่านั้นแฝงอยู่ขึ้นมาแสดง ตัวอย่างการใช้คำสั่ง allintitle:รับสอน seo

allintext (all in text)

ตัวอย่างรูปแบบคำสั่ง allintext:keyword คำสั่งนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคำสั่ง allintitle แต่ให้ความแตกต่างกันตรงที่ all in text จะเป็นการจับคำค้นหาที่เราต้องการจากในเนื้อหา (body text) ของเว็บไซต์ที่ตรวจพบขึ้นมาแทน ตัวอย่างการใช้คำสั่ง allintext:marketing

intitle (in title)

ตัวอย่างรูปแบบคำสั่ง intitle:keyword keyword คำสั่งนี้ระวังอย่าสับสนกับคำสั่ง allintitle  เพราะมันมีจุดที่เหมือนและแตกต่างกันอยู่ โดย in title นั้นจะเป็นการใช้สำหรับค้นหาคีย์เวิร์ดตั้งแต่สองคำขึ้นไป โดยคำแรกนั้นจะเป็นการดึงมาจากหัวของกระทู้ ส่วนคำหลังจะเป็นการดึงมากจากเนื้อหาหรือส่วนต่างๆ ภายในเว็บที่ตรวจพบนั้นเอง

link

ตัวอย่างรูปแบบคำสั่ง link:url เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบลิ้ง(backlink)ต่างๆ ที่มีการวิ่งอ้างอิงมายังชื่อ Domain หรือลิ้งนั้นๆ

link seo backlink

related

ตัวอย่างรูปแบบคำสั่ง related:url เป็นการสั่งให้ google ค้นหาเว็บที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเว็บตัวอย่างที่เราต้องการค้นหา

tdedball seo

cache

ตัวอย่างรูปแบบคำสั่ง cache:url เป็นคำสั่งเรียกดูค่าหน้าเว็บเก่าๆที่ทาง google ได้เคยเข้ามาเก็บข้อมูลเว็บนั้นๆเอาไว้ซึ่งค่าที่เก็บนี้เรียกว่า “Cache” โดยต่อให้วันนึงเว็บนั้นๆ ที่เราเรียกใช้งานอยู่ถูกลบหรือมีปัญหาอยู่ในขณะนั้น เราก็สามารถกดเข้าดูข้อมูลเบื้องต้นได้โดยผ่านคำสั่งนี้ ทั้งนี้การใช้งานในส่วนนี้ไม่ได้เป็นการเข้าใช้งานหน้าเว็บโดยตรงปกติแต่อย่างใด แต่เป็นการเข้าใช้งานผ่านหน้าแคชที่ถูกจัดเก็บไว้เท่านั้น

cache google seo

cache keyword

ตัวอย่างรูปแบบคำสั่ง cache <keyword>:url คำสั่งนี้จัดว่าเป็นคำสั่งประเภทเดียวกับ cache แต่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง โดยคำสั่งนี้นั้นจะเป็นการค้นหาคีย์เวิร์ดพร้อมกับไฮไลท์ข้อความเนื้อหาในหน้าแคชของเว็บนั้นๆ ขึ้นมาแสดง

cache keyword seo website

info

ตัวอย่างรูปแบบคำสั่ง info:url รูปแบบคำสั่งนี้จัดว่าเหมาะแก่การเริ่มต้นหัดใช้งาน seo command อย่างยิ่ง เพราะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยคล่อง คำสั่งนี้จะเป็นตัวไกด์ไลน์เรียกใช้งานคำสั่งต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้เองได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องมานั่งพิมเอง

info seo command

 

Scroll to top